Close

CGT SOLK

(Somatisch) Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
SOLK zijn lichamelijke klachten (zoals pijnklachten, moeheid of duizeligheid) functiestoornissen of afwijkende waarneming) die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waarbij wel sprake is van een lichamelijke aandoening, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht wordt. SOLK kan variëren van kortdurende klachten die in de eerste lijn behandeld worden, tot ernstige,
langdurende klachten die in de tweede lijn, de ggz en multidisciplinaire centra worden behandeld. Vaak komen er klachten van spanning, concentratie- en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie bij.

Leerdoelen RINO GZ

 • Inleiding in de somatoforme klachten
 • HT, FA en BA’s kunnen maken
 • Keuze behandelinterventie: kunnen beargumenteren op basis van HT, FA en BA
 • Oefenen met technieken zoals tijd contingente activering, cognitieve therapie en autogene training. Door middel van rollenspel in de groep worden deze technieken geoefend.
 • Korte inleiding gevolgenmodel
 • Therapeutische relatie

Literatuur
Keijsers, G., van Minnen, A., & Hoogduin, K. (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 2. Amsterdam uitgeverij Boom Hoofdstukken:

 • 1 - Protocol voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Yanda van Rood, Hiske van Ravesteijn, Carlijn de Roos, Philip Spinhoven en Anne Speckens. Blz 15-48
 • 7 - Protocollaire behandeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Hans Knoop en Gijs Bleijenberg. Blz. 197-224

Aanbevolen literatuur:

 • Broeke, E., Korrelboom,K., & Verbraak, M. (2009) Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, protocollaire behandelingen op maat. Hoofdstuk 9: Somatoforme stoornissen. Yanda van Rood, Moniek ter Kuile, Myriam Vink, Erik ten Broeke.
 • Kallen, B. & Pennings, M. (2013). Grip op SOLK: een praktische aanpak voor onverklaarde lichamelijke klachten vanuit neurobiologisch perspectief. Boom Lemma uitgevers.
 • Spaans. J.A. e.a. (2009) Lichamelijke aspecten van mentalisatie; therapeutische focus bij ernstige onverklaarde lichamelijke klachten. Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 4 p. 239-248
 • Visser, S. & Reinders, M. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie. .. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Visser, S. & Reinders, M. (2015). Omgaan met lichamelijke klachten. Werkboek voor de cliënt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.