Close

GZ Attitude

Attitude-vorming

Dit blok gaat over attitudevorming. Om goede zorg te kunnen leveren, hebben gz-psychologen naast kennis en vaardigheden ook een adequate attitude nodig. Attitude is te omschrijven als een ´samenspel van opvattingen, gevoelens en gedragingen waartoe iemand geneigd is´. In deze lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat is belangrijk in de attitude van een piog? En van een gezondheidszorgpsycholoog? Welke attitude heb ik? Wat van mijn attitude wil ik ontwikkelen? Hoe zorg ik ook goed voor mijzelf als professional?
Reflectie, rollenspel, vaardigheidstraining, feedback en discussie kunnen aan attitudevorming bijdragen.

Doelen

 • Toegenomen bewustzijn van de positie (en professionele grenzen) van de gz-psycholoog
 • Meer zicht op de eigen competenties (in praktijk/team en cursus/groep)
 • Reflectie op de eigen attitude en beoogde attitude-ontwikkeling
 • Nieuw gedrag mbt attitude-ontwikkeling is voorbereid en/of geoefend

Werkwijze

 • Literatuur voorbereiden
 • Uitwerken individuele reflectie-opdrachten in subgroepen
 • Plenaire rollenspellen

Inspanningen

 • Voorbereiden van de literatuur
 • Actieve deelname
 • Reflectie op eigen gedachten en gevoelens tijdens oefensituaties

Toetsvorm

 • Actieve deelname tijdens de bijeenkomst

RINO: Er zijn in Nederland 16.000 Gz-psychologen,  hiervan is 83% vrouw en de helft jonger dan 40 jaar.  De grootste groep daarvan is werkzaam binnen ggz-instellingen, vervolgens binnen de vrijgevestigde praktijk, de gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen, forensisch, jeugdzorg en revalidatie. Daarnaast is er ook een aantal  Gz-psychologen dat doorstroomt naar de andere BIG-opleidingen: tot psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog.  

Wat doet een Gz-psycholoog?

Na het afronden van de opleiding ben je een gezondheidszorgpsycholoog met vaardigheden die je in staat stellen om in alle sectoren van de gezondheidszorg te werken. Je treedt zelfstandig op als diagnosticus en behandelaar van psychische problematiek, disfuncties en stoornissen bij psychische en lichamelijke ziekten, lichamelijke en psychische handicaps en bij persoonlijke of relationele problematiek.

Waar werkt de Gz-psycholoog?

Je  werkt bij een instelling in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de psychiatrie, in verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk. 

Welke registratie levert dit op?

In het BIG-register is het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog opgenomen. Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Dit betekent dat je de wettelijk beschermde beroepstitel van gezondheidspsycholoog mag voeren.