Close

Intelligentie – CHC model

De Cattell-Horn-Carroll theorie, wat vaak wordt afgekort tot de CHC theorie, is een psychologische theorie over de menselijke cognitieve vaardigheden oftewel intelligentie. De Cattell-Horn-Carroll theorie is het werk van drie psychologen, namelijke Raymond B. CattellJohn L. Horn en John B. Carroll. De theorie wordt over het algemeen beschouwd als de meest invloedrijke theorie over de menselijke intelligentie.

De Cattell-Horn-Carroll theorie is een integratie van twee eerder vastgestelde theoretische modellen van intelligentie: De Gf-Gc theorie van de psychologen Cattell en Horn en de Drie-Stratum theorie van psycholoog Carroll. Door de aanzienlijke overeenkomsten tussen de twee theorieën is dit samengesmolten tot de Cattell-horn-Carroll theorie.

 

 

De 9 vaardigheden van de Cattell–Horn–Carroll theorie

  • Gekristalliseerde intelligentie (Gc) betreft het vermogen om bestaande ervaringen en kennis te gebruiken om problemen op te lossen.
  • Vloeibare intelligentie (GF) betreft het vermogen om te redeneren en problemen op een creatieve manier op te lossen, zonder gebruik te maken van je ervaring.
  • Kwantitatieve kennis (Gq) betreft het vermogen om kwantitatieve concepten en relaties te begrijpen en numerieke grootheden manipuleren.
  • Lezen & Schrijven (GRW) omvat de belangrijkste lees- en schrijfvaardigheden.
  • Kortetermijngeheugen (GSM) betreft het vermogen om informatie onmiddellijk vast te houden en te gebruiken binnen een paar seconden.
  • Langetermijngeheugen (GLR) betreft het vermogen om informatie voor een langere periode op te slaan in het geheugen en de informatie later vlot terug te halen uit het geheugen.
  • Visuele processing (GV) betreft het vermogen om waar te nemen, te analyseren en te denken in visuele patronen.
  • Auditieve Processing (Ga): betreft het vermogen om te kunnen analyseren, van auditieve stimuli, inclusief de mogelijkheid om spraakklanken te verwerken.
  • Verwerkingssnelheid (Gs) betreft het vermogen om cognitieve taken, vooral wanneer gemeten onder druk, gericht uit te voeren met hoge snelheid.