Close

Leertherapie

Leertherapie is in veel opleidingen een vereiste maar kan ook gedurende je carrière van belang zijn om zo optimaal mogelijk te (blijven) functioneren. Leertherapie heeft als doel de facetten in je persoonlijk leven te leren beïnvloeden om zo je beroepsuitoefening te optimaliseren. Leertherapie verschilt niet veel van ‘gewone’ psychotherapie, maar de bedoeling ermee verschilt wel degelijk. Je ondergaat de positie van een cliënt en het zo zicht krijgen op je relevante emotionele-, denk- en gedragspatronen.
Nw-Psychologie biedt geaccrediteerde leertherapie voor de VGCT, FGZPT, artsen in opleiding tot psychiater, verpleegkundig specialisten in opleiding. N. Woldringh is geregistreerd leertherapeut (VGCT / NVP / RINO)

Je kunt ervaren wat bij jou helpt en niet helpt en je kunt ondervinden waar je krachten liggen en welke emotionele-, denk- en gedragspatronen je graag zou willen doorbreken.
De VGCT definieert leertherapie als 'begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief-gedragstherapeut in opleiding. Door leertherapie leert de cognitief-gedragstherapeut in opleiding zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.'  

Leertherapie stelt zich dan ook de volgende punten ten doel:
Ervaring opdoen in de positie van de patiënt;
Trainen en ontwikkelen van reflectie en introspectie;
Ontdekken van en werken aan eigen blinde vlekken (grenzen en beperkingen van eigen psychisch functioneren exploreren en zo mogelijk verruimen);
Ervaring van de leertherapeut als rolmodel;
Emotionele steun van de leertherapeut bij het in opleiding zijn van de leercliënt;
Ervaring aan den lijven van de werking en effecten van psychotherapie;
 Hanteren van de therapeutische relatie;
Zicht krijgen op overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen.

Werkwijze
We starten met een kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben dat we de leertherapie met elkaar aan willen gaan, stellen we een 'behandelplan' vast waarin jouw doelen zijn opgenomen, als ook de frequentie en het aantal leertherapiesessies. De leertherapie wordt ondersteund door e-health mogelijkheden en opdrachten.


noot: Op alle diensten van NW-Psychologie zijn de algemene voorwaarden van supervisie-leertherpie van toepassing

 

 

Neem contact met me op voor
een kennismakingsgesprek!

 

Aanmelden
Via een email kun je je aanmelden bij NW-Psychologie. Je ontvangt dan (beveiligd) alle bescheiden die nodig zijn voor een inschrijving bij NW-Psychologie.

Leertherapie online of face-to-face

Je kunt bij NW-psychologie de volgende leertherapie vormen kiezen:
* online beeldbellen leertherapie
* blended leertherapie (online en face to face)
* face-to-face leertherapie

Kosten Leertherapie 

Leertherapie (2024)
De kosten van individuele leertherapie (45 minuten directe tijd per sessie) zijn per traject (inclusief administratiekosten, digitale ondersteuning en indirecte verwerkingstijd):
Per sessie: € 120,-

* Voor leertherapietrajecten begonnen voor 2023 geld een overgangsregeling.

Medio 2024 starten we met een groepsleertherapie (VGCT en NVP erkend 25 uur) die ik in samenwerking met een collega klinisch psycholoog-psychotherapeut zal verzorgen. Meer informatie volgt of neem contact met mij op om vrijblijvend geïnformeerd te worden.


 

Bron: www.loesje.nl