Close

Privacy, regelgeving en kwaliteit

Privacy
Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Dit betekent onder andere dat jouw persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Een dossier bij onze praktijk heeft als doel jouw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. We gebruiken de cliëntgegevens enkel en alleen om jou optimaal te kunnen helpen met als doel kwaliteit van zorg. We gaan er zeer vertrouwelijk en voorzichtig mee om en belangrijker: we bewaren ze heel veilig. NW-Psychologie volgt de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG. Lees hier het privacy beleid (mei 2018). 

Je hebt altijd inzage in jouw dossier, het wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (nu vijftien jaar) en daarna vernietigd. Als je wilt dat jouw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd moet je dat schriftelijk kenbaar maken.

Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat jij hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven en we het samen uitgebreid hebben besproken. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Je kunt altijd om inzage of een kopie van jouw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een aparte afspraak maken. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken daar geen deel van uit). We vragen daarvoor wel een vergoeding.

Wij gebruiken je gegevens nooit voor marketing doeleinden. Je gegevens 'verkopen'  aan anderen, doen we ook nooit. NW-Psychologie vindt privacy heel belangrijk en we zullen alles in het werk stellen om jouw privacy te waarborgen.


Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2008 zijn wij als zorgaanbieders verplicht om op de nota een code te vermelden, die verwijst naar een diagnosegroep. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je gebruik maken van de zogenaamde opt-out-regeling. Hierdoor wordt in het systeem van je verzekeraar niet zichtbaar voor welke problemen je naar NW-Psychologie gaat. We dienen dan samen dit formulier in te vullen.

In de tweedelijns GGZ bestaat al langer de verplichting tot vermelding van de diagnose op de factuur, en aanlevering van behandelinformatie aan DIS. Hier is vanuit het oogpunt van privacybescherming bezwaar tegen aangetekend. Dit heeft geleid tot de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen bij de behandelend psycholoog of psychotherapeut (BIG geregistreerd). Een kopie van deze privacyverklaring moet worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de therapeut declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose. De privacyverklaring kun je opvragen bij NW-Psychologie en als je deze ondertekent wordt er geen informatie aan het DIS aangeleverd (zie ook www.nvgzp.nl).

Cliënten in de gespecialiseerde ggz (DBC’s ggz) kunnen verklaren dat ze uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen het aanleveren van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars én /of aan het DBC-informatiesysteem (DIS). De zorgaanbieder (NW-Psychologie in deze) is dan vervolgens vrijgesteld van de wettelijke verplichting om die informatie te vermelden. De cliënt en de zorgaanbieder hoeven vóór indiening van gegevens de verklaring slechts te ondertekenen en een kopie op te sturen aan de zorgverzekeraar van de cliënt. De zorgaanbieder bewaart in het cliëntdossier een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring. 

Beroepscode
Psychologen moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscode voor psychologen van het NIP kun je hier inzien.


Kwaliteitsstatuut.
Het kwaliteitsstatuut van NW-Psychologie kun je hier lezen.

 

Rechten
Als je in behandeling bij NW-Psychologie komt, heb jij natuurlijk ook een heleboel rechten. Bijvoorbeeld:

Je hebt recht op informatie.
Je hebt het recht te weten wat er met je aan de hand is. En welke behandelingen daarvoor zijn.
Je hebt het recht informatie over de inhoud van je behandeling te krijgen.
Je hebt recht op een zo goed mogelijke behandeling. Afspraken staan in een behandelplan. 
Recht op privacy en geheimhouding. NW-Psychologie beschermt je privacy en deelt nooit zonder toestemming informatie over jou met anderen.
Ga je in behandeling bij NW-Psychologie dan gelden de algemene voorwaarden van NW-Psychologie. Hierin staan naast je rechten ook wat NW-Psychologie van jou verwacht, je plichten. Zo moet je je kunnen legitimeren en vertellen wie je zorgverzekeraar is.