Close

Scholing – psychodiagnostiek

De website en alle informatie is in constante ontwikkeling en onderhoud.


Al jaren houd ik mij intensief maar vooral gepassioneerd bezig met psychodiagnostisch onderzoek en ik vind het een van de meeste belangrijke (en mooiste) onderdelen binnen het psychologisch werkveld. Daarbij is het m.i. nog wel eens een ondergeschoven kindje in de dagelijkse werkpraktijk of wordt er lichtzinnig over gedaan, terwijl goed psychodiagnostisch onderzoek doen pittig is en de nodige kennis, ervaring en bedrevenheid vraagt.  Ik vind het dan ook belangrijk dat hier (blijvend) aandacht voor is.

Het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek als ook uitspraken doen over de uitkomsten, vraagt de nodige kennis (scholing) / know-how, ervaring, blijvende bijscholing en intervisie. Vandaar dat je op deze (beveiligde) webpagina (die blijvend in ontwikkeling is) van alles kan vinden om (ten tijde van je supervisie / onderwijs traject) up-to-date te blijven met tips, artikelen, hulp middelen etc. En wees ook niet terughoudend bij het mij actef benaderen voor informatie of vragen, als je het niet op de website kan vinden. Daarbij houd ik mij ook altijd aanbevolen voor de kennis en/of tips die jij wilt delen !


 

De diagnostische cyclus

De diagnostische cyclus

1. Opstellen van vraagstellingen

2. Dossierstudie en eerste dataverzameling (hetero)anamnestisch onderzoek

3. Formuleren van een theorie en hypotheses

4. Keuze instrumenten

5. Afname en verwerking

6. Integratie

Multidimensionele diagnostiek 

Perspectieven uit meerdere theoretische referentiekaders integreren en op eclectische wijze toe te passen op het gebied van de psychodiagnostiek.

  • Domein 1 - Objectief en subjectief waarneembare symptomen, syndromen en gedragsstoornissen, alsmede de persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-IV
  • Domein 2 -  De situatie, het systeem en de context (gunstig, ongunstig)
  • Domein 3 - Bewust toegankelijke cognitieve schema’s, copingstijlen en mentale representaties van het zelf en de ander
  • Domein 4 - Dynamiek: impliciete schema’s, aard van objectrelaties, defect of conflict, aard en intensiteit van intrapsychische conflicten en afweerconstellaties. Ook: organiciteit van de persoonlijkheid. ‘Coloriet’ van het karakter (driftontwikkeling).
  • Domein 5 - Veiligheid gezinsklimaat, opvoeding, vroege traumatische ervaringen, mentale gehechtheidrepresentaties en hechtingstijlen
  • Domein 6 - Voor een groot deel genetisch bepaalde stabiele persoonlijkheidskenmerken en temperamentfactoren

Punten van belang:

1 - Je houden aan de richtlijnen (Beroepscode NIP)
2 - Maak gebruik van state-of-the-art materiaal en inzichten
3 - Doe dat waar je bevoegd EN bekwaam in bent! Dus 1x per jaar een PO doen betekent niet dat je bekwaam bent om het uit te voeren.
4 - Zorg blijvend voor intervisie en nascholing

Steeds vaker moeten GZ-psychologen / Klinisch Psychologen zich voor de tuchtraad verantwoorden voor klachten die tegen hen zijn ingediend. Deze gaan over:
* (on)juist gebruik van testmateriaal
* onvoldoende juist conclusies trekken
* rapporteren en informatie verstrekking


DISCLAIMER - Alle informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning van een ontwikkeltraject bij NW-Psychologie en dient geen commercieel belang. De getoonde informatie is een samenvatting (plakboek) uit de door NW-Psychologie gelezen boeken en artikelen en de samenvattingen zijn eigen werk - de basis komt van zeer gedegen auteurs. Het is geenszins onze bedoeling belanghebbende als auteurs te passeren of tekort te doen. Het kan echter zijn dat niet overal de bronvermelding helder is. Neem dan vooral contact op met NW-Psychologie.