Close

Supervisie

DE WEG NAAR PERSOONLIJKE GROEI


Psychotherapie / Cognitieve gedragstherapie
Om ons mooie psychotherapeuten-vak onder de knie te krijgen is veel kennis en ervaring nodig.  Veel ervaring betekent echter niet dat je ook  wijs en 'bekwaam'  bent. Ervaring dient ook 'bewerkt'  en 'verwerkt' te worden. Supervisie is iets wat onlosmakend is verbonden met jezelf ontwikkelen en ervaren worden. 

Wanneer je met cliënten of patiënten in de praktijk werkt, is supervisie dan ook van het grootste belang. Niet alleen voor een optimale behandeling en veiligheid voor je patiënten, maar vooral voor de ontwikkeling van jezelf als therapeut.

Ik ben geregistreerd VGCT supervisor, heb veel affiniteit met CGT (in de breedste zin van het woord), schematherapie, IPT, ACT en superviseer met veel plezier je traject tot cognitief-gedragstherapeut VGCT, GZ- of Klinisch psycholoog / psychotherapeut of arts in opleiding tot psychiater.

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben dat we de supervisie met elkaar aan willen gaan, stellen we een supervisie-overeenkomst vast waarin jouw leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen. (Veelal wordt een serie van 25 supervisiebijeenkomsten van 45 minuten afgesproken (geldt als 1 supervisie uur)).

We vullen de supervisie zo in als passend bij jouw leerdoelen in. Naast theorievorming bijvoorbeeld is er aandacht voor het oefenen met technieken. In de supervisiebijeenkomsten bekijken en bespreken we door jouw gemaakte video- en/of geluidsopnames. Geregeld evalueren we het proces.

Digitale ondersteuning - Nw-Psychologie onderscheidt zich door het aanbieden van digitale ondersteuning van je leerproces door een online ontwikkelplatform (bestaande uit verscheidene downloads, video's, links, achtergrondinformatie) toegankelijk voor supervisanten van NW-Psychologie.

De volgende aspecten staan onder andere centraal;
functieanalyses - betekenisanalyses / casusconceptualisering
wat is de focus van de behandeling (helder behandelplan)
welke therapeutische interventies gebruik je (met welke empirische onderbouwingen)
 wat zijn de kernthema’s van de therapie?
hoe werk je met geprotocolleerde behandelingen
hoe hou je je patiënt gemotiveerd (motiverende gespreksvoering) en zelf verantwoordelijk voor zijn proces?
aandacht voor de therapeutische relaties; welke afweermechanismen en (tegen)overdracht zie je bij beiden, etc.
wat zijn eventuele stagnaties in de therapie, en hoe neem je (goed) afscheid
etcetera

Leestip: De supervisant centraal - (van der Pas en Smeltink 2018)

VGCT traject
Supervisies bij NW-Psychologie zijn geaccrediteerd voor je VGCT-traject, GZ-opleiding, KP-opleiding, psychotherapieopleiding of opleiding tot arts (specialist).
Volgens de richtlijnen van de VGCt worden praktijktoetsen en evaluatieverslagen gemaakt, waarin je reflecteert op je eigen leerproces en psychotherapeutische functioneren. Tevens zullen we de praktijktoetsen doorlopen. De begeleiding van een N=1 studie kan ook een doel van supervisie zijn.

Psychodiagnostiek
Al vele jaren hou ik mij bezig met complex diagnostisch onderzoek, iets wat mij blijft intrigeren en ik erg leuk vind om te doen. Daarbij is het m.i. nog wel eens een ondergeschoven kindje in de dagelijkse werkpraktijk of wordt er lichtzinnig over gedaan, terwijl goed psychodiagnostisch onderzoek doen pittig is en de nodige kennis, ervaring en bedrevenheid vraagt. Daarom vind ik mijn kennis delen met bijvoorbeeld supervisie geven, mee puzzelen, in het kader van het verrijken van psychodiagnostische kennis belangrijk en erg leuk om te doen.
Zowel binnen de basisopleiding tot psycholoog, de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch (neuro) Psycholoog en Psychotherapeut, als ook bij nascholing in je vak, geeft NW-psychologie supervisie op maat. 

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben dat we de supervisie met elkaar aan willen gaan, stellen we een supervisie-overeenkomst vast waarin jouw leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen. 

We vullen de supervisie zo in als passend bij jouw leerdoelen. Psychodiagnostisch onderzoek zie ik als een ingewikkelde puzzel, waarbij de stukjes op meerdere manieren aan elkaar gelegd kunnen worden. Dat kost tijd en vraagt reflectief en kritisch vermogen. Geregeld evalueren we het proces.

Digitale ondersteuning - Nw-Psychologie biedt digitale ondersteuning van je leerproces door een online ontwikkelplatform (bestaande uit verscheidene downloads, video's, links, achtergrondinformatie) toegankelijk voor supervisanten van NW-Psychologie.

De volgende aspecten en onderwerpen staan in de supervisie onder andere centraal;
Wat zijn indicaties voor psychodiagnostisch onderzoek - wanneer wel en ook wanneer niet

Formuleren van juiste vraagstellingen en hypotheses (en hoe deze te operationaliseren middels een passende testbatterij)
Theorieën en visies op psychodiagnostisch onderzoek (dit vind ik erg belangrijk, omdat je moet weten van waaruit (en met welk wetenschappelijk bewijs) je uitspraken doet over mensen)
Wat je rol als psychodiagnosticus (onderzoeker) kan zijn en hoe je die invult
Richtlijnen, beroepscodes en ethiek omtrent psychodiagnostisch onderzoek
Het uitvoeren van anamnestisch en heteroanamnestisch onderzoek

Soorten onderzoek (klachtgericht, persoonlijkheid, neuropsychologisch, autisme, adhd, differentiaal diagnostiek etc).
Te gebruiken state of the art testmateriaal (wetenschappelijk onderbouwt)
Het toepassen van de dynamische profielinterpretatie - methode
Het integreren van al het materiaal
Het opstellen van een volledig, maar beknopt rapport
Het leren schrijven van een persoonsbeschrijving op grond van je onderzoek
Op grond van gevonden resultaten concrete indicaties voor behandelingen geven

Je eigen visie ontwikkelen op psychodiagnostisch onderzoek
Etcetera

LOGO-verklaring
Om de BIG-opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, moet je in het bezit zijn van een geldige LOGO-verklaring psychodiagnostiek.  NW-Psychologie verzorgt supervisie voor het verkrijgen van deze (diagnostiek) verklaring.

Zie ook de website over de  LOGO-verklaring

Supervisanten/ leercliënten zijn zelf verantwoordelijk hun supervisie/ leertherapie in overeenstemming met de regelgeving van de VGCT, RINO e.d., aan te vangen of te beëindigen. Dit geldt ook voor het  tijdig aanvragen van het lidmaatschap, bijtijds inplannen en schrijven van evaluaties enz. NW-Psychologie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de timing van opleidingsactiviteiten. Supervisanten/ leercliënten zijn op de hoogte van relevante wijzigingen in het VGCT en/of RINO opleidingsreglement.


noot: Op alle diensten van NW-Psychologie zijn de algemene voorwaarden van onderwijs van toepassing

 

Neem contact met me op voor
een vrijblijvend gesprek!

Een kennismakingsgesprek wordt niet in rekening gebracht wanneer na dit gesprek geen mondelinge supervisie-overeenkomst gesloten wordt. Wanneer de supervisie wel wordt vervolgd, zal het kennismakingsgesprek als eerste supervisiesessie in rekening worden gebracht.

Aanmelden

Via een email kun je je aanmelden bij NW-Psychologie.


Agendamogelijkheden

Woensdagen tussen 9.00 - 16.00 uur
Donderdagen tussen 9.00 - 16.00 uur
Vrijdagen tussen 9.00 - 16.00 uur.
Online afspraken buiten deze openingstijden kunnen in overleg gemaakt worden.


Online of face to face supervisie

NW-Psychologie biedt ook online-supervisie. Voordeel hiervan is dat het reistijd scheelt. Inhoudelijk verloopt de supervisie online (via beeldbellen) als face-to-face precies hetzelfde.

 

Kosten supervisies

Supervisie (2023)
Sessietarief is inclusief gebruik digitale supervisie ondersteuning (www.scholing.nw-psychologie.nl en www.online-nw-psychologie.nl), gebruik van de praktijkportal en KBS/praktijktoetsen en voorbereidingstijd (indirecte tijd)
(exclusief nakijk tijd grote (jaar)casuïstiek / N=1. Supervisie over je verslag wordt als sessietijd berekend)

* Individueel per (losse) sessie (45 minuten directe tijd): € 110,-
* Groepssupervisie: per (losse) sessie groep van 2 deelnemers (- 60 min directe tijd) / 3 deelnemers (- 90 min directe tijd): € 87,50,- per deelnemer

Supervisie (2024)
* Individueel per (losse) sessie (45 minuten directe tijd): € 115,-
* Groepssupervisie: per (losse) sessie groep van 2 deelnemers (- 60 min directe tijd) / 3 deelnemers (- 90 min directe tijd): € 100,- per deelnemer

Andere vragen over mogelijkheden van supervisies? Neem vooral contact met me op!

NW-Psychologie is BTW-vrijgesteld. NW-Psychologie (N.Woldringh) is ingeschreven als docent in het Register van het CRKBO.

 

Bron: www.loesje.nl

Gegevens supervisor:

Mevr (A.C) Nouschka Woldringh
Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut
Cognitief-gedragstherapeut VGCT (supervisor / leertherapeut NVP)

BIG GZ/KP: 89066693425 (GZ per 27-06-2007, KP per 06-01-2016, herregistratie 07-07-2021)
BIG PT: 19066693416 (per 06-01-2016)
VGCT (supervisor/leertherapeut): 6862
NVP leertherapeut