Close

Wanneer PO dynamisch interpreteren?

Dynamisch interpreteren; wanneer niet?
mei 2018 | Psychodiagnostiek | Korte opinie


Het profieldenken is m.i. een toegevoegde waarde binnen het psychodiagnostisch werkveld, mits het zorgvuldig en binnen marges wordt toegevoegd. Maar in het werkveld denken mensen nog al verschillend over wanneer wel en wanneer niet.
De onderzoeken die gedaan zijn naar de theoriegestuurde benaderingen zijn gedaan bij mensen met gemiddelde IQ's en zonder classificaties ASS. Daarom zeg ik:

  • Doen bij het vermoeden van ASS? Ik zeg nee. Mensen met ASS hebben een andere informatieverwerking en vullen daarom zelfrapportagelijsten ook anders in dan 'de gemiddelde proefpersoon zonder ASS'. Daarom vind ik niet dat je de normen en betekenisverlening vanuit de theoriegestuurde benadering daar op los kan laten.
  • Doen bij een laag begaafd iemand? Ik zeg nee. Mensen met een verstandelijke beperking zullen de zelfrapportagevragenlijsten vanwege taalmoeilijkheden mogelijk niet altijd begrijpen - dan kun je ook niet zomaar interpreteren.
  • Doen bij mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Nee.
  • Doen bij mensen met een andere culturele achtergrond? Nee - in ieder geval voorzichtigheid betrachten.

Je reactie (als ook je naam en email) worden niet op de website getoond

    Ik ben geen robot: